Opakowania

Certyfikat ekologiczny – ważne uprawnienia nie tylko dla branży żywnościowej

ekologiczny certyfikat

Chęć dbania o środowisko i odciążanie naszej planety to wartości, które przyświecają dzisiaj coraz większej ilości konsumentów. Certyfikat ekologiczny staje się więc nie tylko modą, ale i biznesową koniecznością, niosącą za sobą wymierne korzyści. Potencjalny klient coraz częściej zwraca bowiem uwagę na to, z jakich surowców wytwarzane są produkty, które kupuje oraz jak wygląda ich utylizacja. Świadomy odbiorca powinien więc jawić się nie jako zagrożenie, ale jako szansa – na podnoszenie jakości wytwarzanych towarów czy wyróżnienie się na tle konkurencji. Pamiętać też trzeba, iż w niedalekiej przyszłości posiadanie eko certyfikatu będzie po prostu niezbędne, chociażby z przyczyn wizerunkowych. Przyznawaniem tego typu świadectw jakości produktów i usług zajmują się akredytowane agencje badawcze, specjalizujące się w poszczególnych branżach. Certyfikat ekologiczny nie dotyczy więc jedynie żywności i towarów, które mają z nią styczność: uzyskać go mogą również firmy świadczące usługi transportowe czy nawet doradcze. Wtedy audyt skupia się przede wszystkim na sposobie działania danej firmy, określając jego wpływ na środowisko. Jak można się więc domyślić, poszczególne eko certyfikaty obwarowane są różnorodnymi zasadami przyznawania, zaś w Europie większość z wytycznych ma swoje źródła w unijnych rozporządzeniach. Tym samym więc, ubiegając się o certyfikat ekologiczny wydawany przez niemiecki, szwajcarski czy francuski instytut, uzyskujemy gwarancję zgodności z wytycznymi Unii Europejskiej, szanowanymi i rozpoznawalnymi na całym świecie. Dużym prestiżem cieszą się także świadectwa jakości wydawane przez agencje skandynawskie.

Czy wiesz, który certyfikat eko jest najbardziej rozpoznawalny?

Certyfikat ekologiczny może być wystawiony produktom z każdej branży – od żywności, poprzez leki i kosmetyki, aż po przemysł ciężki i usługi. Naturalnie kojarzy się oczywiście z rolnictwem i żywnością, a samo określenie „certyfikat ekologicznej firmy” odnosi się bezpośrednio do tej konkretnej branży. Uzyskać go mogą osoby oraz firmy zajmujące się produkcją roślinną i zwierzęcą nastawioną na zrównoważone działanie. Z certyfikatu ekologicznej firmy płyną dwojakie korzyści: po pierwsze działanie zgodnie z jego wymaganiami realnie wpływa na środowisko naturalne; po drugie zaś jest odpowiedzią na zmieniające się postawy konsumenckie. Kupując produkty oznaczone charakterystycznym zielonym listkiem odbiorca ma gwarancję, iż są one naturalne w co najmniej 95%, nie zawierają sztucznych polepszaczy oraz GMO; nie wystawiano ich także na działanie szkodliwych związków chemicznych, a zwierzęta hodowano w bardzo dobrych warunkach. Zadbano również o bioróżnorodność, niskie zużycie energii oraz zredukowano ilość odpadów. Tego typu certyfikat eko należy też do najbardziej rozpoznawalnych przez statystycznego konsumenta.

Eko certyfikat dla opakowań

Chociaż potocznie kojarzy się przede wszystkim z żywnością, certyfikat ekologiczny przyznawany być może w każdej branży. Dzieje się tak ze względu na fakt, iż każda ludzka działalność wpływa na środowisko naturalne – i im mniejszy negatywny to wpływ, tym lepiej dla naszej planety. Tyczy się to zarówno produkcji poszczególnych dóbr, jak i tego, w jaki sposób są utylizowane. Istotnym jest oczywiście także fakt, czy surowce, z których je wykonano, nie są szkodliwe dla człowieka. Warto jednak podkreślić, że od producentów towarów wytworzonych w Europie od lat wymaga się używania jakościowych tworzyw – obecnie jest to już absolutny standard, nie podlegający pod certyfikat eko, lecz będący podstawowym wymaganiem. Ubiegając się o certyfikat ekologiczny spełnić trzeba dużo więcej wyśrubowanych wymagań, czego przykładem są kryteria stawiane producentom opakowań. Wytworzone muszą być z biodegradowalnych surowców, takich jak tworzywo PLA (pozyskiwane przede wszystkim z kukurydzy lub trzciny cukrowej). Produkcja opakowań dla gastronomii regulowana jest oczywiście przepisami unijnymi, a do najpopularniejszych i najbardziej uznanych certyfikatów eko określających ich biodegradowalność i kompostowalność należy przyznawany przez instytut badawczy TUV Austria OK Compost.

Postaw na certyfikat ekologiczny. Cena nie gra roli?

Jak można się domyślić, koszt uzyskania poszczególnych certyfikacji zależny jest od branży i zakresu przeprowadzonego audytu. Oczywistym jest, że inną kwotę zapłacić trzeba będzie na uzyskanie odznaczenia Do Kontaktu z Żywnością, a inną za dopuszczenie do obrotu na rynku amerykańskim przez tamtejsze FDA. Cena certyfikatu ekologicznego może się też różnić w zależności od instytucji, która go przyznaje. Te najbardziej podstawowe to koszt już od kilku tysięcy złotych, jednak większość usług certyfikacyjnych wyceniana jest indywidualnie.

 Jak uzyskać certyfikat ekologiczny?

Kluczowe są tu wymogi określone przez wystawców poszczególnych certyfikatów, a także cele, które chcemy w ten sposób osiągnąć. Oczywiście certyfikat ekologiczny to jasny sygnał dla odbiorców, dowód na wysoką jakość produktów i dbałość o środowisko. To często również konieczność, jeżeli chcemy sprzedawać nasze produkty poza Polską – eko certyfikat po prostu wzbudza zaufanie. A gdy chodzi o działalność na terenie Stanów Zjednoczonych jest najzwyczajniej niezbędny, bo bez aprobaty tamtejszej agencji FDA, zajmującej się dopuszczaniem obrotu żywności leków, nie wypuścimy na rynek choćby jednej sztuki naszego produktu. O tym, jak uzyskać certyfikat ekologiczny decydują jego wystawcy, a szczegółowych informacji szukać trzeba na stronach internetowych poszczególnych ośrodków. Co do zasady jednak ubieganie się o taki certyfikat eko składa się zazwyczaj z części audytowej (polegającej przede wszystkim na potwierdzeniu zgodności z przyjętymi wymaganiami), testowej (badania surowców etc.) i weryfikacyjnej (przeprowadzanej już po przyznaniu certyfikatu ekologicznego).

Poznaj najważniejsze i najpopularniejsze eko certyfikaty:

LFGB

Bazujący na niemieckich przepisach dotyczących norm, które spełniać muszą produkty żywnościowe, kosmetyczne, nikotynowe i inne (będące przedmiotami codziennego użytku); od wprowadzenia w 2005 roku regularnie aktualizowany również do przepisów unijnych. Uzyskując certyfikat LFGB Testing Report producent udowadnia, iż jego towary „nie zawierają chemicznie toksycznych substancji”; dzięki temu są także dopuszczone do obrotu na rynku niemieckim. Podobnie jak oznaczenie do kontaktu z żywnością, certyfikat LFGB pojawia się na opakowaniach jako charakterystyczne logo kieliszka i widelca.

OK Compost HOME i OK Compost Industrial

Przyznawane przez renomowany instytut badawczy TUV Austria, stworzone zostały dla określenia gwarancji kompostowalności poszczególnych wyrobów – w warunkach domowych (certyfikat OK Compost HOME) oraz przemysłowych (certyfikat OK Compost Industrial). Podstawą dla certyfikatu OK Compost Industrial jest norma EN 13432: 2000, a każdy produkt oznaczony jego logo jest zgodny z wymaganiami unijnej dyrektywy, czyli kompostowalny w kompostowniach przemysłowych w temperaturach od 55 do 60° C. Chcąc uzyskać certyfikat OK Compost HOME producent opakowania musi udowodnić, iż ulegnie ono kompostowaniu w warunkach domowych (w kompostowniku przydomowym lub ogrodowym), czyli w niższej temperaturze (między 20 a 30° C). Warto dodać, iż wspomniana norma EN 13432: 2000 wymaga przeprowadzenia czterech testów:

 • na biochemiczną podatność na degradację
 • na dezintegrację (fizyczny rozkład na małe fragmenty)
 • na ekotoksyczność (ewentualnego szkodliwego wpływu na rośliny)
 • zawartości metali ciężkich

Etykieta Nordic Ecolabel (Nordycka Etykieta Ekologiczna)

Przyznawana od 1989 roku, należy do najbardziej restrykcyjnych i najbardziej prestiżowych certyfikatów na świecie. Etykieta Nordic Ecolabel, czyli Nordycka Etykieta Ekologiczna, przyznawana jest przez ministrów środowiska krajów skandynawskich, a głównym kryterium jest przyjazność środowisku na każdym etapie produkcji oraz życia danego towaru. Produkty oznakowane certyfikatem Nordic Ecolabel mają przyczyniać się do dbałości o naszą planetę oraz do zrównoważonej, odpowiedzialnej konsumpcji. Przyznawany jest w ponad 60 kategoriach różnym produktom z branży chemii przemysłowej przez niezależne, akredytowane centrum badawcze. Certyfikat Nordic Ecolabel rozpoznać można po charakterystycznym białym łabędziu w logo, stąd też inna jego nazwa – Nordic Swan Ecolabel.

FSC (Forest Stewardship Council)

FSC to jeden z najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów – zielone drzewko zna chyba każdy z nas, chociaż nie każdy wie, co dokładnie oznacza. Przyznająca go organizacja, Forest Stewardship Council ®, określa wytyczne na temat sposobów pozyskiwania drewna przy zachowaniu równowagi biologicznej i żywotności lasów. Proces ubiegania się o certyfikat FSC jest dość restrykcyjny: analizowany jest bowiem cały łańcuch pochodzenia produktu, na każdym etapie pozyskiwania i przetwarzania surowca. Ubiegać o niego mogą się zarówno zarządcy i właściciele obszarów leśnych (certyfikat FSC FM), jak i producenci towarów z drewna i papieru (certyfikat FSC CoC).

FDA (Food and Drug Administration)

Certyfikat FDA, przyznawany przez amerykańską agencję rządową ds. żywności i leków, wymagany jest od każdego producenta, chcącego na tamtejszym rynku dystrybuować towary żywnościowe, leki, suplementy, kosmetyki czy sprzęt medyczny. Co ciekawe jednak, certyfikat FDA cieszy się uznaniem także poza Stanami Zjednoczonymi, będąc dodatkową informacją dla konsumenta i świadcząc o wysokiej jakości leku, suplementu czy kosmetyku. Procedura stosowana przez amerykańską agencję należy bowiem do niezwykle restrykcyjnych i czasochłonnych. Posiadając więc certyfikat FDA, producent pochwalić się może dodatkowym dowodem bezpieczeństwa i skuteczności swoich towarów.

SGS

Przyznawany przez uznaną szwajcarską agencję badawczą, specjalizującą się w kontroli, weryfikacji i certyfikacji wyrobów z kilkunastu różnorodnych dziedzin – m.in. żywności, kosmetyków i leków. Société Générale de Surveillance jest jedną z najstarszych tego typu instytucji, działa bowiem nieprzerwanie od 1878 roku. Certyfikat SGS gwarantuje zgodność produktów z normami niemieckimi, europejskimi lub globalnymi (w zależności od zakresu testów). Dodatkowo, „GS” tłumaczone jest jako „Geprüfte Sicherheit”, czyli „sprawdzone bezpieczeństwo” („German Safety”). W związku z wieloletnim doświadczeniem i wnikliwym procesem analizy produktów i usług, certyfikat SGS uchodzi za jednej z najbardziej prestiżowych na świecie.

Oznaczenie Do Kontaktu Z Żywnością

To zdecydowanie jeden najbardziej rozpoznawalnych znaków na świecie: kieliszek i widelec informuje nas, że produkt może mieć kontakt z żywnością. Oprócz tego, iż jest to bezpieczne, oznaczenie do kontaktu z żywnością gwarantuje, iż tworzywo, z którego wykonane zostało opakowanie, nie wydziela własnego zapachu lub smaku oraz nie wpływa na zapach i smak znajdujących się w nim potraw. Nie chodzi jednak tylko o pojemniki, gdyż kontakt z żywnością ma przecież cały szereg innych produktów: kosze na zakupy, wiadra, reklamówki czy chociażby rękawiczki. Zasady testowania i przyznawania oznaczenia do kontaktu z żywnością określone jest rozporządzeniami Komisji Europejskiej, a informację o jego posiadaniu umieścić można na produkcie tylko za sprawą wspomnianego już logo z kieliszkiem i widelcem.

Jednorazowy dekielek do pojemnika na sałatkę RPET
Ø149 - 50 szt.

 • Pojemność [ml]: 1000, 500, 750
 • Ilość sztuk: 50
 • Cena/szt: 0,38 zł netto/szt
 • 19,00  netto
  23,37  brutto
Rodzajdo 500/750/1000ml
Wymiary [mm]Ø149
Pojemność [ml]1000, 500, 750
Ilość sztuk50
Pakowaniezgrzewka
Cena/szt 0,38zł netto/szt
Cena 19,00  netto
23,37  brutto

Biodegradowalny pojemnik na sałatkę
Ø149 - 750 ml - 50 szt.

 • Pojemność [ml]: 750
 • Ilość sztuk: 50
 • Cena/szt: 0,99 zł netto/szt
 • 49,50  netto
  60,89  brutto
Rodzajbez podziału
Wymiary [mm]Ø149
Pojemność [ml]750
Ilość sztuk50
Pakowaniezgrzewka
Cena/szt 0,99zł netto/szt
Cena 49,50  netto
60,89  brutto

Ekologiczny pojemnik na zupę 16oz
97x75x100 - 470 ml - 25 szt.

 • Pojemność [ml]: 470
 • Ilość sztuk: 25
 • Cena/szt: 0,68 zł netto/szt
 • 17,00  netto
  20,91  brutto
Rodzajśredni
Wymiary [mm]97x75x100
Pojemność [ml]470
Ilość sztuk25
Pakowaniezgrzewka
Cena/szt 0,68zł netto/szt
Cena 17,00  netto
20,91  brutto

Jednorazowy duży dekielek do pojemnika na sałatkę RPET
Ø184 - 50 szt.

 • Pojemność [ml]: 1100, 1300
 • Ilość sztuk: 50
 • Cena/szt: 0,49 zł netto/szt
 • 24,50  netto
  30,14  brutto
Rodzajdo 1100/1300ml
Wymiary [mm]Ø184
Pojemność [ml]1100, 1300
Ilość sztuk50
Pakowaniezgrzewka
Cena/szt 0,49zł netto/szt
Cena 24,50  netto
30,14  brutto

Ekologiczne wieczko do pojemnika na zupę 16oz - Ø97 - 470 ml - 25 szt.

 • Pojemność [ml]: 470
 • Ilość sztuk: 25
 • Cena/szt: 0,63 zł netto/szt
 • 15,75  netto
  19,37  brutto
Rodzajśredni
Wymiary [mm]Ø97
Pojemność [ml]470
Ilość sztuk25
Pakowaniezgrzewka
Cena/szt 0,63zł netto/szt
Cena 15,75  netto
19,37  brutto

Biodegradowalny duży pojemnik na sałatkę
Ø184 - 1100 ml - 50 szt.

 • Pojemność [ml]: 1100
 • Ilość sztuk: 50
 • Cena/szt: 0,89 zł netto/szt
 • 44,50  netto
  54,74  brutto
Rodzajbez podziału
Wymiary [mm]Ø184
Pojemność [ml]1100
Ilość sztuk50
Pakowaniezgrzewka
Cena/szt 0,89zł netto/szt
Cena 44,50  netto
54,74  brutto

Ekologiczny pojemnik na zupę 12oz
90x72x84 - 350 ml - 25 szt.

 • Pojemność [ml]: 350
 • Ilość sztuk: 25
 • Cena/szt: 0,61 zł netto/szt
 • 15,25  netto
  18,76  brutto
Rodzajmały
Wymiary [mm]90x72x84
Pojemność [ml]350
Ilość sztuk25
Pakowaniezgrzewka
Cena/szt 0,61zł netto/szt
Cena 15,25  netto
18,76  brutto

Ekologiczne wieczko do pojemnika na zupę 12oz - Ø90 - 350 ml - 25 szt.

 • Pojemność [ml]: 350
 • Ilość sztuk: 25
 • Cena/szt: 0,61 zł netto/szt
 • 15,25  netto
  18,76  brutto
Rodzajmały
Wymiary [mm]Ø90
Pojemność [ml]350
Ilość sztuk25
Pakowaniezgrzewka
Cena/szt 0,61zł netto/szt
Cena 15,25  netto
18,76  brutto
Wróć do listy wpisów