Opakowania

Czym jest proces biodegradacji i kompostowania surowców?

Opakowania biodegradowalne dla gastronomii

Biodegradacja – definicja i podstawowe informacje

Biodegradacja, której nazwa pochodzi od greckiego słowa „bios” – „życie” oraz łacińskiego degradatio – „obniżenie”, to biochemiczny rozkład związków organicznych na związki proste. Dokonuje się on dzięki organizmom żywym, takim jak m.in. bakterie, pierwotniaki, promieniowce, grzyby czy glony. Biodegradacja ma ogromne znaczenie w ograniczeniu negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Wiemy już bowiem, jak produkować tworzywa biodegradowalne, z których wytwarzać możemy wiele przedmiotów codziennego użytku. Gros z nich wykorzystuje się w branży gastronomicznej – do produkcji ekologicznych opakowań z materiałów biodegradowalnych.

 Co to jest biodegradacja?

Biodegradacja jest procesem naturalnym i powszechnym, przyczyniającym się do zmniejszenia zanieczyszczenia planety. Zachodzić może zarówno w warunkach tlenowych (węgiel przekształca się do dwutlenku węgla i biomasy), jak i beztlenowych (węgiel przekształcany jest do metanu i biomasy). W związku z tymi właściwościami biodegradacja stała się atrakcyjna z punktu widzenia ekologii i zainkorporowano ją do produkcji tworzyw biodegradowalnych. W ten sposób powstały polimery biodegradowalne, z roku na rok coraz powszechniejsze w użyciu.

Tworzywa biodegradowalne, czyli oddech dla zmęczonej planety

Teoretycznie każde tworzywo ulega procesowi biodegradacji, jednak w praktyce wiele z nich rozkłada się kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat. Skala zużycia tego typu materiałów na świecie powoduje więc ogromne obciążenie dla naszej planety. Na szczęście istnieją biotworzywa, których produkcja, użycie oraz utylizacja nie obciążają naszego środowiska. Mowa tu o polimerach biodegradowalnych, wśród których do najpopularniejszych należy PLA (poliaktyd, kwas polimlekowy).

Z jakich surowców otrzymuje się tworzywa biodegradowalne?

Tworzywa biodegradowalne otrzymuje się przede wszystkim z roślin, takich jak trzcina cukrowa i buraki cukrowe, ziemniaki, kukurydza, bambus i ryż. Polimery biodegradowalne nazywane są „podwójnie zielonymi”, bo pozyskuje się je z surowców odnawialnych – zarówno ich produkcja, jak i rozkład, nie zanieczyszczają planety tak bardzo, jak produkcja i rozkład klasycznych, niebiodegradowalnych polimerów ropopochodnych. Odpady podlegające biodegradacji nie są więc tak dużym obciążeniem dla naszego środowiska.

Coraz popularniejsze tworzywa biodegradowalne. Co to oznacza dla naszego środowiska?

Proces biodegradacji ma miejsce, ponieważ tworzywa biodegradowalne zawierają związki organiczne, stanowiące źródło pokarmu dla mikroorganizmów – grzybów, bakterii, glonów czy pierwotniaków. To właśnie dlatego odpady ulegające biodegradacji są dużo bezpieczniejsze dla planety: są rozkładane na nieszkodliwe dla środowiska substancje i nie zostają z nami na kilkaset lat. Powszechnie stosowana biodegradacja polimerów ma więc szansę wymiernie poprawić sytuację nie tylko nas wszystkich, ale i następnych pokoleń.

Tworzywa biodegradowalne – przykłady użycia w opakowaniach dla gastronomii

Cechy tworzyw biodegradowalnych czynią je idealnymi do produkcji opakowań dla gastronomii: menu boxów, mis sałatkowych, talerzy, sztućców oraz słomek. Materiały biodegradowalne to dzisiaj standard kompleksowej, wysokiej jakości obsługi klienta, którego interesuje nie tylko to, co ma na talerzu, ale także to, z czego ten talerz jest wykonany. Prowadząc biznes gastronomiczny lub cateringowy warto wyrobić sobie dobrą, odpowiedzialną społecznie markę i postawić na tworzywa biodegradowalne. Co to oznacza w praktyce? Warto zainteresować się powszechnie już stosowanymi, bezpiecznymi i wpisującymi się w trendy opakowaniami z polimerów biodegradowalnych.

Znak biodegradacji, czyli jak rozpoznać materiały biodegradowalne?

Odróżnienie, czy dane opakowanie wykonane jest z biotworzywa biodegradowalnego bez specjalistycznych badań jest po prostu niemożliwe. W związku z tym stworzono specjalną klasyfikację i oznakowania, nazywane potocznie znakiem biodegradacji. Pozwala to na jednoznaczne stwierdzenie, czy produkt ulega biodegradacji lub czy przeznaczony jest do kompostowania, co umożliwia konsumentom odpowiednie składowanie odpadów. Znak biodegradacji to biało-zielona sadzonka, a przyznaje go Niemiecki Instytut Standaryzacji.

Kompostowaniedefinicja i podstawowe informacje

Jednak sama produkcja tworzyw biodegradowalnych to tylko jedna strona medalu. Bardzo ważnym procesem jest także kompostowanie odpadów, nazywane „organicznym recyclingiem”. Kompostowanie to przyspieszona biodegradacja w kontrolowanych warunkach, która charakteryzuje się wymuszonym napowietrzaniem i naturalnym wytwarzaniem ciepła, wynikającym z aktywności biologicznej wewnątrz materiału. Produktem tego procesu jest kompost, zawierający duże ilości wartościowych składników odżywczych. Stosowany jest często jako polepszacz gleby.

Kompostowanie odpadów a biodegradacja – podobieństwa i różnice

Czym różni się kompostowanie odpadów od biodegradacji? Można powiedzieć, iż kompostowanie to „biodegradacja na sterydach”, przebiega bowiem w podobny, ale znacznie szybszy, sposób. Polega na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy – jednak aby materiał nadawał się do kompostowania, musi ulegać rozkładowi w co najmniej 90% w ciągu sześciu tygodni (w warunkach przemysłowej instalacji do kompostowania). Biodegradacja przebiega nieco wolniej, a dokładny czas podyktowany jest wieloma czynnikami, wśród których najważniejszymi są oczywiście warunki, którym odpady są poddane.

Na czym polega kompostowanie?

Kompostowanie jest naturalną metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, polegającą na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy. Materiał poddany kompostowaniu nie tylko musi ulec biodegradacji, ale także stać się częścią kompostu, czyli użytecznej biologicznie substancji, zapewniającej glebie cenne składniki odżywcze. Technologia kompostowania różni się w zależności od skali, w której proces zachodzi: nieco inaczej będzie on wyglądać w przydomowym kompostowniku, a nieco inaczej w warunkach przemysłowych. Co do zasady jednak metody kompostowania nie różnią się od siebie diametralnie, a ich finalnym etapem musi być powstanie kompostu.

Coraz popularniejsze kompostowanie. Co to oznacza dla środowiska?

Warto podkreślić, iż kompostowanie odpadów jest nie tylko rozwiązaniem ekologicznym, ale i zmniejszającym koszty składowania odpadów na wysypiskach. Daje także możliwość przydomowego kompostowania wytwarzanych przez człowieka odpadów: w ogrodzie, na działce, a od niedawna również w mieszkaniu. Na rynku istnieją bowiem specjalne urządzenia, które można bezpiecznie zainstalować we własnej kuchni.

Co przyspiesza kompostowanie i jakie są jego metody?

Jeżeli marzy się nam kompostowanie odpadów w warunkach przydomowych, w grę wchodzą dwie opcje: kompostowanie w pryzmie i kompostowanie w kompostowniku. Pierwsza z nich to po prostu składowanie odpadów „luzem”, na stosie. Wadą tego rozwiązania są wątpliwej urody walory estetyczne, dlatego też ten sposób kompostowania odpadów sprawdzi się przede wszystkim u posiadaczy dużych, przestronnych działek. Druga możliwość to kompostowanie w kompostowniku, czyli np. drewnianym pojemniku, który można zakupić albo samodzielnie zbić z desek lub palet. Taka forma kompostowania odpadów chroni przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wiatr i słońce. Chcąc przyspieszyć kompostowanie, możemy postawić na metody typowo naturalne, ale też posiłkować się technologią.

Jak przyspieszyć kompostowanie?

Najprostszym sposobem na przyspieszenie procesu kompostowania jest przesypywanie warstw kompostownika żyzną ziemią oraz przykrywanie go np. workiem jutowym, co zapewni ciepło i wilgotność. Podczas suszy warto też podlewać kompostownik – ale w umiarkowanych ilościach, aby nie spowodować jego gnicia. Na rynku dostępne są także tzw. termokompostowniki, czyli zaawansowane technologicznie zapewniające wysoką temperaturę i przyspieszające kompostowanie odpadów. Ich szczelna konstrukcja sprawia, iż można z powodzeniem korzystać z nich w domu i w mieszkaniu

Wróć do listy wpisów